Renovering / Eftermarknadstjänster / Alimak Hek Rack and Pinion construction and industrial elevators Subpages

Sverige

Det har aldrig varit enklare att optimera ägandekostnaden

Vårt rykte bygger på tillförlitligheten, säkerheten, prestandan och ägandekostnaden för våra produkter. Vi lägger därför stor vikt vid vår förmåga att erbjuda dig ”valet” att förlänga brukningstiden för din befintliga utrustning när den börjar bli lite trött – eller dra nytta av att kunna köpa till den senaste Alimak Hek-tekniken vid den aktuella tidpunkten.

Våra program för uppgraderingar och renoveringar av utrustning är oöverträffade inom vår bransch. Våra erbjudanden innefattar:

  • Program för utbytesenheter
  • Uppgraderingar av manöversystem
  • Uppgraderingar av komponenter
  • Byte av utsliten utrustning

Genom att förlänga maskinens brukningstid kan du optimera din investering över en längre tidsperiod.

Före

Efter

Elevator Refurbishment - Before

Elevator Refurbishment - After

Byta ut sliten utrustning

Hissar och plattformar från Alimak, Champion, Heis-Tek och Hek installeras i svåra miljöer och med tiden kan det uppstå korrosion i viktiga bärande komponenter.

Våra produkter levereras med skyddande ytbehandling som t.ex. varmgalvanisering, men med tiden kan det uppstå försämringar av även de allra bäst skyddade komponenterna.

Som en del av vårt årliga service- och kontrollprogram kan vi utföra ett ultraljudsprov på utrustningens bärande delar, så att du alltid är säker på att hållfastheten uppfyller tillverkarens minimikrav.

Tack vare den nya ultraljudsutrustningen från Alimak Hek kan vi se en historik över mätningarna, så att korrosionshastigheten kan fastställas samtidigt som det blir möjligt att ställa en prognos om hissmastens och förankringarnas förväntade livslängd. På det här sättet kan du budgetera schemalagda byten i förväg.

Alimak Heks program för ultraljudsprovning kan hjälpa till att ta fram prognoser om utbyte av utrustningen.
VÄNTA INTE FÖR LÄNGE: Alimak Hek erbjuder ett program för ultraljudsprovning så att din utrustning från Alimak, Champion, Heis-Tek eller Hek kan fortsätta arbeta på säkert sätt.

Mer information om våra renoveringsprogram får du via närmaste Alimak Hek-kontor, representant eller via vårt kontaktformulär .

Renovering

Långsiktig samarbetspartner

Vår storlek och finansiella stabilitet gör att vi kan stödja våra kunder genom kontinuerliga investeringar i teknik, utrustning, kompetens och service.

Case study
Alimak

Ocean Apex semi-submersible

Jurong Shipyard, Singapore

Alimak

Refurb elevators

Worldwide

Alimak

Snorre A Tension Leg Platform

Offshore Elevator, North Sea

Alimak

Petrofac FPF1, semi-submersible

Offshore Elevators, North Sea

Alimak

Tauern-Tunnel

A10-Tauern-Autobahn, Austria

25-year

Borg Havn

Fredrikstad, Norway