Sverige

Alimak Elevator Health Check

EHC

Alimak Group förvärvar Avanti Wind Systems och avser att föreslå en nyemission på upp till 800 MSEK

Avanti Wind Systems A/S (Avanti) är marknadsledande inom vertikala transportlösningar för vindkraftverkstorn och har stark global marknadsposition. Förvärvet breddar och diversifierar Alimak Groups produktportfölj och möjliggör expansion till ett växande område inom förnybar energi. Företagsvärdet (Enterprise value) uppgår till 91 MEUR, vilket motsvarar ett normaliserat EV/EBIT på 9,5x (proforma 2016). Förvärvet kommer att finansieras genom ett brygglån avsett att återbetalas genom en föreslagen nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Alimak Group AB på upp till 800 MSEK.

Alimak Hek förvärvar Facade Access Group

Alimak Hek, marknadsledande inom vertikala transportlösningar, har träffat avtal om förvärv av Facade Access Group, global marknadsledare inom permanent installerade lösningar för fasadunderhåll. Köpeskillingen (enterprise value) uppgår till 120 MAUD (cirka 819 MSEK).

Kranförarhissen som tar dig till nya höjder.

ALIMAK TCL

Framtida jobb hos oss

HEK TPL 2000 (D) & 1800

HEK TPL 2000 (D) & 1800

Aitik copper mine

Aitik copper mine

Hissar

Industrier

Biorefinery Domsjö Fabriker

Biorefinery Domsjö Fabriker

Varupersonhiss ALIMAK SE

ALIMAK SE-hissar

Servicehiss inom massa- och pappersindustrin

Massa- och pappersindustrin

Kraftindustrin

Kraftindustrin

Gruvhiss i Sala silvergruva

Gruvdrift

Metall och stål

Metall och stål

Kemi

Kemi

Cement

Cement

Bro- och tunnelbyggen

Bro- och tunnelbyggen